Dagcenter i Govil, Erdenet

Dagcenter i Govil

I stadsdelen Govil bor de mest utsatta familjerna i Erdenet. Det är mycket alkoholiserade föräldrar, föräldrar med funktionsvariationer och ensamstående mammor med många barn. Många av barnen lever vind för våg, utan föräldrars kärlek och omsorg, och ofta utan att alls få mat för dagen. Kyrkan i Erdenet har valt ut 30 barn i åldrarna 6-12 år som de förser med varm mat och en trygg plats att vara.

Det är tre kvinnor i församlingen som arbetar med barnverksamheten på frivillig basis, utan någon lön. På dagcentret finns lekutrymme och leksaker för de mindre barnen och en lugn plats för skolbarnen att kunna sitta med sina läxor.

De tre kvinnorna önskar att församlingen skulle kunna utöka verksamheten och ta emot och hjälpa ännu fler barn.  

De löpande kostnaderna för denna barnverksamhet (mellan 1 600 och 2 300 svenska kronor/månad) står församlingen redan för. Men den byggnad i Govil som de använder är mycket sliten. Taket läcker, golvet är trasigt, vatten och avlopp är mycket slitet. Tyvärr klarar församlingen just nu inte av ekonomin för att reparera byggnaden. 

I september 2020 beslutade EÖM:s styrelse att gå in och stötta församlingen i Erdenets barnverksamhet med 25 000 kr. Detta kommer att täcka de löpande kostnaderna för barnens mat och övriga inköp till verksamheten under ett år. Det är EÖM:s förhoppning att församlingen i och med detta stöd kan gå in och genomföra reparationer av byggnaden i Govil så att barnverksamheten i fortsättningen kommer att kunna bedrivas i bättre lokaler.