Stöd EÖM

Om du vill stödja Evangeliska Östasienmissionens arbete kan du sätta in din gåva på
EÖM:s plusgirokonto: 5 02 15-3.

Du kan också swisha till numret: 123 64 08 108.

Tack för din gåva! Den möjliggör vårt fortsatta engagemang i Kina, Japan och Mongoliet! 

Givargaranti – för din trygghet
Bidrag från testamentsgåvor har en mycket stor betydelse för Evangeliska Östasienmissionens arbete i Kina, Mongoliet och Japan. Vi har höga krav på hur vi behandlar dessa gåvor. Detta har vi formulerat i en Givargaranti.

  1. Vi förbinder oss att på ett omsorgsfullt och kostnadseffektivt sätt ta till vara din gåva.
  2. Vi förbinder oss att, givet att förordnad verksamhet fortfarande existerar, arbeta för att din gåva finansierar ändamålet.
  3. Vi garanterar full sekretess i samband med allt informationsutbyte vid testamentsgåvor till Evangeliska Östasienmissionen. Dokument och upplysningar behandlas konfidentiellt och tystnadsplikt iakttas gentemot utomstående.