Verksamhet

Evangeliska Östasienmissionen har verksamhet i Kina , Japan och Mongoliet.
Klicka på respektive länk för mer information om de projekt vi stödjer.