Verksamhet i Japan

Berget Fuji sett från EÖM:s verksamhetsfält i Shizuoka.

Sedan slutet av 1900-talet har Evangeliska Östasienmissionen endast haft ett fåtal missionärer i Japan. Arbetsuppgifterna för dessa har ofta varit att knyta kontakt med människor. Det har skett genom engelska bibelklasser, kvinnogrupper, söndagsskola och andra former av barn- och ungdomsarbete. Mycket tid har ägnats åt själavård. Bibelstudier och gudstjänster har varit själva navet i arbetet, men församlingarna har också bedrivit ett omfattande socialt arbete bland t.ex. alkoholberoende och hemlösa.

Familjen Dellming framför en japansk kyrka.

Läs mer om arbetets början under Historik och i “EÖM 100 år – jubileumsskrift