Församlingsarbetet i Fuji


Församlingen i Fuji grundades 1994 av Kerstin och Bo Dellming. Efter Bos död 2016 har Kerstin axlat ansvaret som huvudpastor i församlingen. Kyrkan i Fuji har hela tiden bedrivit ett omfattande socialt arbete bland alkoholberoende och bland hemlösa.  

Bo och Kerstin Dellming med vänner från Mishima.

Kerstin (född Aspberg) är dotter till missionärerna Ingrid och Johannes Aspberg och växte upp som missionärsbarn först i Kina (de första sex åren) och därefter i Japan. Efter missionsutbildning i Sverige reste Kerstin tillsammans med sin make Bo tillbaka till Japan, där de 1966 startade sitt arbete med engelskundervisning, socialt arbete och församlingsbyggande pionjärarbete.

Från och med 1994 arbetade de i Fuji, en stad med cirka 240 000 invånare. Där grundade de en församling och byggde en kyrka som kallas Falkhöjdens kapell. 2014 kunde Kerstin och Bo och församlingsmedlemmarna fira kyrkans tjugoårsjubileum.

Bo Dellming döper en församlingsmedlem.

En viktig del av församlingens verksamhet i Fuji har bestått av Alphakurser. Genom dessa har många kommit till tro. 

Bo Dellming gick bort 2016. Då hade han och Kerstin arbetat 50 år i Japan. Kerstin, som egentligen är pensionär sedan många år har nu övertagit arbetet som huvudpastor i församlingen.