Kwansei Gakuin

Kwansei Gakuin – en kristen skola i Nishinomiya
Daniel och Yasuko Dellming arbetar som EÖM:s missionärer i Japan. De har sina arbetsuppgifter vid en stor kristen skola i Nishinomiya, nära Osaka: Kwansei Gakuin, som har
25 000 elever från förskola upp till universitetsnivå. 

Bild från Kwansei-Gakuin University’s hemsida: https://global.kwansei.ac.jp