Verksamhet i Kina

Stöd till en förskola i Pucheng för att de ska kunna ta emot barn med funktionsnedsättningar (juni, 2017).

Projekt för barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Kurs för volontärer (januari, 2018).

Många av Svenska Missionen i Kinas tidiga missionärer arbetade med utbildning och sjukvård. Under oroligheter och krig fick missionsstationerna ofta fungera som härbergen åt flyktingar. Dessutom drabbades landet av missväxt, hungersnöd och naturkatastrofer och missionärerna fick ägna sig åt hjälparbete (se historik). Efter 1949 var det inte längre möjligt att fortsätta arbetet i Kina och missionärerna lämnade landet.

På 1980-talet blev det möjligt att återknyta kontakterna med Kina. EÖM arbetar inte aktivt med mission i Kina. Detta är inte tillåtit under landets lagar. Men sedan 1990-talet har EÖM varit med och stöttat sociala insatser i samarbete med kristna kyrkor i provinserna Henan, Shanxi, Shaanxi, Hebei, Inre Mongoliet och Yunnan.

Sedan 2000-talet har EÖM samarbetat med bland annat Amity Foundation och China Christian Council i flera större projekt med financiering från SIDA, förmedlade via Svenska Missionsrådet (SMR). EÖM har också haft mindre projekt i direkt samarbete med lokala kyrkor och andra organisationer. För att läsa mer om projekten se undermenyn.