Själavårdskurser

Själavårdskurser i Kina

Själavårdskursen i Pucheng, 2008 med Mick och Magnus Lidbeck.

Den kristna kyrkan i Kina växer snabbt. Antalet kristna ökar, nya församlingar bildas och stora kyrkor och katedraler byggs. Med denna snabba tillväxt kommer också ett ökat behov av utbildning av kyrkoledare.

De få utbildade pastorer som finns i kyrkorna har ofta en stor arbetsbörda med ledaransvar över många kyrkor och utposter och tusentals medlemmar. Det kan därför bli svårt för dessa medlemmar att hitta någon pastor att prata med om de behöver stöd och vägledning. Det blir naturligt att istället försöka hitta någon annan kristen i församlingen som man har förtroende för, om man behöver prata.

Kurserna i själavård handlade mycket om hur själavård kan utövas, inte bara av pastorerna. Den som har ett bekymmer behöver få berätta. Det händer något då man berättar för någon man har förtroende för och som vill lyssna. Då kan vi växa i vår tro.

Några av de tio råden för lyssnande inom själavård.

Själasörjarens uppgift är i första hand att lyssna – och visa att han hör på, kanske genom att ställa frågor och visa på olika sätt att se på livet och tron. Under samtalet sker något. Vi får räkna med att Gud är med i samtalet. Vi har löftet att ”där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20). Gud finns också med i rummet.

I församlingen kan vi dela insikter och erfarenheter, även om var och en har ansvar för sitt liv. Vi kan stötta varandra, dela sorg och glädje, motgångar och framgångar och hjälpa varandra att växa i tro. Ensam är inte stark, utan tillsammans kan vi få styrka.

Många församlingar i Kina driver bibelskolor. En del har månadslånga kurser vid tider på året då människor inte behövs så mycket i jordbruket, andra har kurser över ett eller flera år.

Under åren 2008–2015 har Mick och Magnus Lidbeck gjort flera besök till bibelskolor och kristna församlingar i Kina och undervisat om själavård. Många av dessa församlingar har varit på platser där Svenska Missionen i Kina hade sitt missionsfält för över 100 år sedan.

2010, 2011, 2012 och 2015 har de till exempel hållit kurser vid en etablerad 2-årig bibelskola i en stor stad i provinsen Henan. De flesta studenterna vid bibelskolan är unga. Nästan alla kommer från fattiga bondbyar där det finns få möjligheter till vidare studier. Fokus ligger på undervisning i och om bibel, men eleverna lär sig också användning av datorer, svetsning, odling, trädplantering, musik, matlagning m.m. De för med sig ny kunskap till den plats där de kommer att bo och kan också försörja sig. I och med Mick och Magnus Lidbecks undervisning har de också fått kunskap om vikten av själavård och samtal. 2015 fick en kristen besöksgrupp på ett äldreboende/sjukhem i Shanghai del av undervisningen och de såg hur användbara kunskaperna är i deras kontakt med patienterna.

Läs gärna mer om Mick och Magnus kurser i själavård i deras rapport från den första undervisningsveckan i Pucheng, Shaanxi, 2008.