Jordbävningskatastrofen 2008

Staden Hanwang i Sichuan, foto taget nio månader efter jordbävningen.

Måndagen den 12 maj, klockan 14:28 kinesisk tid inträffade en jordbävning i storleksordningen 7,9 på richterskalan i Sichuanprovinsen i sydvästra Kina. Skalvet var så kraftigt att det kändes i sju kringliggande provinser och ända bort till Beijing, som ligger nästan 170 mil från epicentret i Beichuan. 

Karta EÖM fick av Amity Foundation dagar efter skalvet.

Amity Foundation, en av EÖM:s kinesiska samarbetspartner var snabba att reagera på katastrofen. Redan inom ett par timmar var den första ur Amitys personal på plats i Chengdu, provinshuvudstaden i Sichuan som ligger mycket nära epicentret. Han påbörjade genast arbetet med att försöka få en överblick över katastrofens omfattning samt planera för inköp, transport och utdelande av förnödenheter till de drabbade.

Byn Woyuncun, februari 2009. De blå tälten har skänkts av Amity och EÖM.

Under dagen efter skalvet skickade Amity ut en vädjan om hjälp till alla sina partners och EÖM fick den 14 maj en mer detaljerad beskrivning av behoven och en ansökan om finansiellt stöd för hjälpinsatser. De närmaste dagarna arbetade EÖM intensivt med en ansökan till Sida, inom ramen för Svenska Missionsrådets humanitära bistånd och denna skickades in den 18 maj. Sida var snabba att reagera och godkände ansökan redan under eftermiddagen samma dag.  De godkända medlen; över 990 000 svenska kronor, som skulle användas till inköp och utdelande av provisoriska tält och filtar, kunde skickas ut till Amity redan några dagar senare. Till en början var det svårt att förstå hur stor katastrofen var. När man senare förstod omfattningen kom siffror på över 87 000 omkomna och flera hundra tusen skadade.

Nio månader efter jordbävningen besökte EÖM:s projekthandläggare bland annat byn Woyuncun i Sichuan, där Amity hade delat ut tält och filtar till människor som stod utan tak över huvudet efter jordbävningen. Återuppbyggnaden av byn där mer än 90% av alla hus hade rasat pågick för fullt, men det var fortfarande många som bodde i tält och tillfälliga baracker.

Återuppbyggnaden var i full gång, nio månader efter jordbävningen.

I staden Hanwang som också besöktes, var en stor del av staden, där mer än 14 000 människor miste livet, fortfarande avstängd.

Staden Hanwang var, nio månader efter skalvet, en spökstad.

Endast med särskilt tillstånd från myndigheterna fick vi komma in och titta i staden Hanwang.

Trots att det hade gått mer än ett halvår sedan jordbävningen var det var starka intryck från katastrofområdet. EÖM är dock tacksamma över att vi, med hjälp av Sida/SMR kunde vara med och bidra med katastrofhjälp under den första akutfasen.

Byn Woyuncun.