Projekt för barn med särskilda behov i Xuchang/Jiaozuo

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar, t.ex. autism eller ADHD, är en utsatt grupp i Kina där det inte finns något allmänt socialt skyddsnät som i Sverige. Det finns en stor okunskap om vad kognitiva funktionsnedsättningar innebär och fördomar och diskriminering av personer med särskilda behov är vanligt. Många föräldrar skäms över sina barn och är rädda för att ta med dem ut bland folk. De är rädda att folk ska tycka att deras barn beter sig konstigt eller att barnen ställer till med problem och att folk ska bli arga. Därför syns barn med kognitiva funktionsnedsättningar sällan ute i samhället. De hålls helt enkelt gömda i hemmen.

Projektet i Henan, i städerna Xuchang och Jiaozuo, har bland annat handlat om att synliggöra barn med kognitiva funktionsnedsättningar i samhället och låta dem komma ut och göra saker som andra barn i deras ålder får göra. Det har också varit ett stöd och en avlastning för föräldrar. Projektet innehöll informationskampanjer, en kurs för volontärer, hembesök, informationsmöten för föräldrar och aktiviteter för barn.

Under volontärkursen fick volontärerna lära sig hur man kan bemöta barn med särskilda behov på ett bra sätt. Det handlade mycket om empati, att försöka sätta sig in i hur det kan vara föräldrar till ett barn med särskilda behov, eller att själv behöva mycket hjälp.

Efter kursen fick volontärerna i uppgift att ta kontakt med familjer som har barn med funktionsnedsättningar och erbjuda dem att delta i olika aktiviteter. Aktiviteterna genomfördes gemensamt med barn och föräldrar, volontärer och specialpedagoger. Bland aktiviteterna fanns enkla utflykter till parker med lekar, dans och sång, men också t.ex. besök på ett museum, ett akvarium och ett lekland. Barnen fick också prova på att jobba med lera, göra egna nyårsdekorationer till kinesiska nyåret m.m. För många av barnen var det helt nya upplevelser och något de kanske aldrig kommer att glömma.

Hela projektet avslutades med en workshop med representanter för alla medverkande; projektledare från kyrkorna, speciallärare, volontärer och föräldrar träffades och där projektets genomförande diskuterades och alla fick komma med förslag på vad kan man fortsätta göra för att stödja denna utsatta grupp. Förutom att förbättra förhållandena för barn och familjer var ett viktigt mål med projektet att stärka de kristna kyrkornas kapacitet att genomföra sociala projekt i sitt närområde. Kyrkorna i Kina har en stor resurs i sina många församlingsmedlemmar och de kan göra mycket för att förbättra samhället.

Projektet genomfördes i samarbete med Kinas kristnas råds avdelning för sociala projekt och med lokala partner i kyrkorna i Xuchang och Jiaozuo. Rehabiliteringscentret Bo’ai i Xuchang var också, med sin specialkompetens på området, en viktig partner. Projektet finansierades med stöd från Evangeliska Orientmissionen i Norge och med Sida-bidrag förmedlade genom Svenska Missionsrådet. Projektet pågick under 2018 men vi hoppas att en del av kyrkornas volontärer kommer att hålla kontakten med familjerna och barnen, och att också familjerna har fått lära känna andra som befinner sig i en liknande situation och att de kan hålla kontakten och stödja varandra.