Projekt

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar, t.ex. autism eller ADHD, är en utsatt grupp i Kina där det inte finns något allmänt socialt skyddsnät som i Sverige. Det finns en stor okunskap om vad kognitiva funktionsnedsättningar innebär och fördomar och diskriminering av personer med särskilda behov är vanligt. Många föräldrar skäms över sina barn och är rädda för att ta med dem ut bland folk. De är rädda att folk ska tycka att deras barn beter sig konstigt eller att barnen ställer till med problem och att folk ska bli arga. Därför syns barn med kognitiva funktionsnedsättningar sällan ute i samhället. De hålls helt enkelt gömda i hemmen.

Specialskolan i Shangqiu, 2013. Barnen får öva på enkla vardagliga saker som att tvätta händerna.

Projektet i staden Shangqiu i Henan handlade bland annat om att synliggöra barn med kognitiva funktionsnedsättningar i samhället och låta dem komma ut och göra saker som andra barn i deras ålder får göra. Det fungerade också som ett stöd och en avlastning för föräldrar. Projektet innehöll informationskampanjer, en kurs för volontärer, hembesök, informationsmöten för föräldrar och aktiviteter för barn.

Volontärkursen i Shangqiu, 2013.

Gruppdiskussioner under volontärkursen. Hur ska vi bemöta barn med särskilda behov?

Gruppfoto från volontärkursen i Shangqiu, 2013. EEAM är förkortning för Evangelical East Asia Mission.

Bo’ai rehabiliteringscenter för barn i staden Xuchang ingick också i projektet och förutom att representanter för centret fanns med under volontärkursen, fick också speciallärare från rehabiliteringscentret tillgång till externa kurser i omvårdnad och träning av barn med funktionsnedsättningar. 

Bo’ai rehabiliteringscenter för barn i Xuchang, 2013.

Möte med föräldrar på Bo’ai, 2013.

Projektet genomfördes i samarbete med Kinas kristnas råds avdelning för sociala projekt och den lokala partnern var kyrkan i Shangqiu. Specialskolan i Shangqiu var också med och bidrog med specialkompetens på området. Projektet finansierades av Evangeliska Östasienmissionen och med Sida-bidrag förmedlade genom Svenska Missionsrådet.

Projektet pågick under 2013-2014. Läs gärna mer om projektet i Xuchang/Jiaozuo, 2018, som byggde vidare på erfarenheterna från projektet i Shangqiu.