Gåva till Pucheng vid det kinesiska nyåret, 2022

Evangeliska Östasienmissionens nära relation med kyrkan i Pucheng i Shaanxi går långt tillbaka i tiden. Under många år har EÖM stöttat olika projekt där, bl.a. förskolan Tiantianle som fått ekonomiskt bidrag för att kunna ta emot barn med funktionsnedsättningar.  

Inför det kinesiska nyåret 2022, som inföll den 1 februari, skickade EÖM en summa på 10 000 kronor till kyrkan i Pucheng för att delas ut som en nyårsgåva till gamla och sjuka.

Pastor J ledde arbetet med att identifiera några av de mest utsatta i området och att köpa in det de mest behövde. Bland inköpen fanns bland annat matvaror som ris, vete, olja, ägg, frukt och grönsaker.

 
En av de som fick besök av församlingsmedlemmar var en 103-årig kvinna som växte upp under 1920-talet på ett barnhem i Henan som grundats av svenska missionärer. På barnhemmet fick hon lära sig läsa och skriva och hon gifte sig senare med en av kyrkans äldste och undervisade i kyrkan. 

Vid 103 år ålder var hon fortfarande vid gott mod.

En annan mottagare av en nyårsgåva var en kvinna på landsbygden utanför Pucheng. Maken hade blivit sjuk och sjukhusräkningarna åt upp alla familjens besparingar. När mannen senare dog var de djupt skuldsatta. Familjen hade dessutom en vuxen adoptivson med svår funktionsnedsättning som inte klarar sig själv. Kvinnan hade störst behov av ekonomisk hjälp och fick därför en summa pengar för att själv kunna köpa in det hon och sonen behövde.