Ganlu studiestipendie-projekt, 2021/2022

Ganlu-projektet

China Christian Council driver sedan några år tillbaka ett studiestipendie-projekt som kallas Ganlu-projektet. Det kinesiska ordet 甘露 ”ganlu” kan översättas med ”daggdroppe”, ”nektar” eller ”manna” – som i ”manna från himlen”.

Under våren 2021 beslutade EÖM att, med hjälp av Evangeliska Orientmissionen i Norge, stödja 10 grundskole-elever med varsitt stipendium på 2 000 yuan (då motsvarande ungefär 2 500 kr) per år. Eleverna EÖM stöttade var fem flickor och fem pojkar i åldrarna 8 till14 år, i städer och byar i Jiangxi-provinsen. Alla kommer från familjer med stora ekonomiska svårigheter. Men det är oftast inte bara pengarna som är ett problem. Ofta har familjerna drabbats av svåra tragedier som sjukdom eller olyckor.

Foto från tidigare års projekt.

Genom Ganlu-projektet ansöker lokala kyrkor ute i provinserna om ekonomiskt bidrag till familjer i deras närhet, som de ser har svårigheter. De lokala kyrkorna skickar ansökningar till CCC där ansökan bedöms på flera kriterier. Förutom familjens ekonomiska situation bedöms också att barnet visar på en vilja att lägga ner stor ansträngning på sina studier. Ofta behöver familjerna hjälp under flera år, men de måste ansöka varje år och kunna visa upp studieresultat från föregående år. Pengarna betalas från CCC till de lokala kyrkorna som förmedlar hjälpen vidare till familjerna.

Bland de elever EÖM stöttade finns bland annat Liu Kai, 13 år, som förlorat båda sina föräldrar. Han bor med sin farmor och farfar, men farmor är sjuk och hushållet lever på vad farfar kan odla på deras lilla gård. Dai Yongling, 13 år, har en pappa med psykisk sjukdom och hans mamma arbetar långa dagar i en fabrik för att försörja familjens tre barn. Jiang Yiting, 13 år, har förlorat sin pappa och när hennes mamma gifte om sig fick hon bo hos sin farmor och farfar. Farmor är svårt sjuk och farfar försöker försörja familjen på småjobb. Genom studiestipendiet har dessa barn kunnat fortsätta gå i skola.

Vill du vara med att hjälpa? Sätt in en gåva på EÖM:s plusgirokonto: 5 02 15-3 eller swisha till EÖM:s nummer: 123 64 08 108.

Fler foton från tidigare års projekt.