“Farmor Zhou”-projektet (2019, 2020-2021)

I Kina är det inte ovanligt att kyrkor och församlingar driver äldreboenden. Det finns över 300 sådana, kyrkdrivna boenden. Det är dock inte alltid lätt för kyrkorna att få ekonomin att gå ihop. Många av de som bor på äldreboenden är beroende av anhöriga som kommer med extra mat och hjälper till med omvårdnaden. Om man inte har några anhöriga eller om dessa t.ex. har rest till storstäderna för att arbeta, eller själva har det svårt ekonomiskt kan det drabba den äldre hårt.

Kinas kristna råds avdelning för sociala projekt har fått in ansökningar från ett stort antal äldreboende om ekonomisk hjälp. I projektet ”Farmor Zhou” handlar det om att se till att de boende ska få bra och näringsrik mat. Ett bidrag på endast 10 kinesiska yuan (ca. 13 kronor) per person och dag kan göra stor skillnad. Evangeliska Östasienmissionen är glada över att kunna vara med och bidra till att hjälpa tio boende under ett år. Detta uppgår till en kostnad av 36 500 yuan (ca. 49 000 kronor). Av de tio personerna som får hjälp av EÖM bor fem i Inre Mongoliet (Svenska Mongolmissionens tidigare fält) och fem i Henan (Svenska Missionen i Kinas fält). 
Vi hoppas och tror att denna gåva kommer att betyda mycket för dessa personer. Medlen är utskickade och projektet startar under 2019.

Fotona på denna sida är bilder från förra årets projekt.