Förskolan i Pucheng

Staden Pucheng i Shaanxi-provinsen med sina 750 000 invånare (2010) är en relativt stor stad om man jämför med svenska mått. I Kina är det en liten stad som inte många känner till. Kyrkan i Pucheng driver förskolan Tiantianle som ligger tvärs över gatan från kyrkan. Tiantianle betyder ”Glädje varje dag” på kinesiska.

Förskolan har ca. 150 barn och 13 lärare. De har sex förskoleklasser och det går fem till tio barn med särskilda behov på förskolan (lite olika antal varje år). Barnen har olika diagnoser, t.ex. autism, cerebral pares och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Barnen har inte så allvarliga nedsättningar att de inte kan vara med de andra barnen, men de kan inte alltid delta i alla aktiviteter. Det behövs fem extra lärare för att kunna ta emot dessa barn (ungefär en extra lärare i varje klass). Barnens föräldrar vill inte att de ska separeras från de övriga barnen utan vill att de ska gå i ”vanliga” klasser. Om Tiantianle inte hade kunnat ta emot de här barnen finns en risk att de inte hade kunnat gå i förskola utan varit hemma.

Förskolans kock tillagar barnens måltider i förskolans enkla kök.

Sedan 2010 har secondhand-butiken Fyndplatsen i Tranås stött EÖM:s arbete för barn med särskilda behov, både i Henan-provinsen och i Pucheng, Shaanxi. Från och med 2013 har stödet gått specifikt till Tiantianle’s förskola. Tack vara det ekonomiska stödet från Fyndplatsen har Tiantianle kunnat anställa den extra personal som behövs för att förskolan ska kunna ta emot barn med särskilda behov. Den extra personal som anställts på Tiantianle behövs för att förskolan ska kunna ta emot dessa barn. Men lärarna har ingen särskild utbildning i specialpedagogik. Som ett första steg för att höja pedagogernas kompetens inbjöds två förskolelärare från Tiantianle att delta i en workshop i ett annat EÖM-projekt i Xuchang, Henan (läs mer om detta projekt här) i december 2018.

Bakgrunden till att EÖM har stöttat förskolan i Pucheng är att staden var ett mycket tidigt arbetsfält för Svenska Missionen i Kina. Redan 1896 besökte svenska missionärer Pucheng och 1903 blev Pucheng en s.k. utstation till en församling i den närliggande staden Dali. Missionsstationen i Pucheng etablerades tio år senare, 1913. Hugo och Maria Linder, Anna Rosenius och Ingeborg Ackzel, Olga och Nils Styrelius, Hanna Wang och Hanna och Selfrid Ershammar var några av de svenska missionärer som arbetade här. Tord Ershammar, son till Hanna och Selfrid Ershammar, sitter nu i EÖM:s styrelse. EÖM har haft mycket kontakt med kyrkan i Pucheng sedan kontakterna återupptogs på 90-talet. Bland annat har Pastor Jia från Pucheng besökt Sverige.

 

Kyrkan i Pucheng, Shaanxi (2017).

Kyrkan i Pucheng är stolta över att den bostad i europeisk stil som missionärerna byggde blev utsedd till kulturminnesmärke 1997. Detta innebär att byggnaden inte får rivas eller byggas om. Den gamla missionärsbostaden finns inne på förskolans tomt.