Svenska Missionen i Kinas missionärer – kinesiska namn

En lista över några av Svenska Missionen i Kinas missionärer och deras 
kinesiska namn. 

Uppgifterna är hämtade från “Sändebud till Sinims Land 1887-1947”.

Erik Folke (符愷励)
Robert Bergling (山..)och Dagny Bergling(山..)
Hugo Linder (胡林德)
Verner Wester(衛潤世) 
Ingeborg Ackzell(安守道)
Morris Bergling (山..) och Carola Bergling (山..)
Johannes Aspberg, (艾司柏) 
Martin Bergling (山忠孝), Birgit Bergling (山..), Dagny-Edla Bergling (山..)
Wilhelm Bergling (山..), Margaret Bergling (山..)
Gösta Goës (师道立)