Styrelsen

EÖM:s styrelse 2019

Elisabeth Hellström
Missionssekreterare
Tidigare rektor för en kristen friskola i Gävle. Barnbarn till Svenska Missionen i Kinas missionärer Carl Johan och Elsie Bergquist som arbetade bl.a. i provinsen Henan, Kina.
Mick Lidbeck
Styrelseordförande
Tidigare missionär i Tanzania för Svenska Kyrkan. Arbetat med missionärsrekrytering, psykoterapi och själavård i Sverige.
Tord Ershammar
Vice ordförande
Tidigare präst i Sollentuna församling och ledare för församlingens själavårdscentrum ”Livscentrum”.
Magnus A
Styrelseledamot
Arbetade i Yttre Mongoliet 1992-2002 med att initiera en  församlings – och missionsrörelse. Arbetar idag med missionsfrågor inom Evangeliska Frikyrkan (EFK).
Håkan Leanderson
Ekonomiansvarig
Ekonom på en företagsgrupp av vårdhem i Närke. Har arbetat som lärare, bibelskollärare och pastor.
Magnus Lidbeck
Styrelseledamot
Tidigare församlingspräst i Svenska kyrkan. Arbetat som missionär i Tanzania. Själavårdsutbildare. Ledare för Själavårdscentrum i Stockholms stift. 
Annelie Sköld
Projektansvarig
Sjuksköterska, tolk och översättare. Lärare i kinesiska, tidigare vid Stockholms universitet, nu på gymnasiet. Missionärsbarn, uppvuxen på Taiwan.
Arne Wikström
Styrelseledamot
Tidigare präst i
flera stockholmsförsamlingar. Lärare och missionär i Japan 1968-84. Missionssekreterare i EÖM 1985-1991 samt 2014-2016.
Lena Åkerlund
Styrelseledamot
Tidigare chefssekreterare på Handelsbanken, nu på Sandrews. Styrelseledamot i Svenska kyrkans lekmannaförbund i Stockholms stift.  Grundare och ledare för hjälporganisationen Stiftelsen Brödet.
   
Inger Silfverdal
Styrelseledamot

Socionom och diakon. Ekumeniskt engagerad med ursprung i Frälsningsarmén. I ungdomen sju år med Ungdom med Uppgift, varav fyra år i församlingsgrundande arbete i Tokyoförort. Därefter ett år för EÖM i församlingsarbete i Sapporo, norra Japan.
   

Arbetsutskottet

Elisabeth Hellström
Håkan Leanderson
Mick Lidbeck