Historie-projektet

Under 2013 började man i Yuncheng, Shananxi att skriva ner sin kyrkohistoria med EÖM:s källmaterial som grund. Universitetslektor Liu Hong och läkaren Fan med bas i Yuncheng har gått igenom samtliga Sinims Land som finns på EÖM:s hemsida och framställt en foto-dokumentation på 184 sidor över missionens arbete. Liu Hong som är pensionerad språklärare läser numera svenska och översätter till kinesiska. Liu och Fan har skrivit ut samtliga foton och översatt bildtexterna från vår hemsida. I November 2013 besökte EÖM:s dåvarande missionssekreterare Jan-Endy Johannesson Yuncheng och överlämnade ett USB-minne med ytterligare ca. 1 500 fotografier samt flera böcker som EÖM skannat in till Liu och Fan. De har sedan dess översatt valda delar av missionens böcker till kinesiska. Varför detta oerhörda engagemang? “Vi vill skriva vår kyrkohistoria på kinesiska och visa på hur det verkligen förhöll sig”. De har liksom alla andra fått en mycket mörk bild utmålad för sig av myndigheterna, om missionärerna som “imperialisternas lakejer”. Genom det källmaterial de fått tillgång till vill de visa på att missionen utförde ett arbete präglat av kärlek och stora uppoffringar.

Artiklarna i Sinims Land om kliniker, skolor, katastrofarbete och missionärsgravar talar sitt tydliga språk. Även myndigheterna har börjat omvärdera missionärsepoken. Både det goda och eventuella negativa aspekter av missionsarbetet kommer i framtiden att bli föremål för forskning, och det arbete som i Kina bär sådan överväldigande frukt i form av blomstrande församlingsarbete får sin rätta bedömning. Här kan EÖM även fortsättningsvis få spela en viktig roll.