Inscannade böcker

Under 2013 startade ett omfattande arbete med att skanna in böcker och tidskrifter som utgivits av Svenska Missionen i Kina. Dessa kan nu läsas här som PDF-filer. Klicka på titlarna för att öppna i ett nytt fönster.

 

Sändebud till Sinims Land 1887-1937 (del 1) 
Sändebud till Sinims Land 1887-1937 (del 2)

Sändebud till Sinims Land 1887-1947 (del 1)
Sändebud till Sinims Land 1887-1947 (del 2)

 

Hvad Gud har gjort – Återblick på Svenska Missionens i Kina 25-åriga verksamhet

Gula perspektiv – barndom och lärarår i Mittens rike
av: Robert Morris Bergling, ROB. MORRIS BERGLING
Missionärsson, missionär, rektor, präst.