Missionärer i Japan

Missionärer från Svenska Missionen i Kina och Japan, Svenska Mongol- och Japanmissionen och Evangeliska Östasienmissionen som har verkat i Japan. 

Shizuoka-fältet:
Ingrid och Johannes Aspberg
Hanna och Selfrid Ershammar
Frances och Åke Haglund
Maria Engver
Runa och Gösta Goës
Gunborg Karlsson
Birgit och Martin Bergling
Margit Cederholm
Ella Nilsson
May Holmström
Ingrid och Erik Malm
Ida Söderberg
Gunlöd och Thore Lyreskog
Åse Harrefors
Astrid Löfgren
Birgit och Örjan Aronsson
Lars-Gunnar Forslund
Kerstin och Bo Dellming
Maud Bergqvist
Marianne Nyselius
Yasuko och Daniel Dellming

Tokyo-fältet:
Margith och Folke Persson
Sigrid Jonsson

Hokkaido-fältet:
Maj-Britt och Paul Eriksson
Anna-Lisa Thorsell
Laila Fjällman-Fortell
Birgitta o Edvin Bohlin
Gunbritt Hellberg
Elsa och Eric Almefors
Inga Jokiaho
Carin Lövmar
Louise och Arne Wikström
Inger och Anders Strömblad
Inger och Lars-Åke Wikström