Sinims Land

Missionens tidning Sinims Land – på kinesiska 秦地 (Qín dì)

Missionen gav under åren 1896-1981 ut missionstidningen Sinims Land. Den behandlar utförligt arbetets mödosamma början, men också tillväxt och konsolidering under svåra förhållanden. I regel kom tidningen ut varje månad och innehöll ofta långa och detaljerade rapporter från missionens missionärer.

Tidningarna har skannats in med upplösningen 200-300 dpi och är fullt sökbara. Av detta följer att de även kan maskinöversättas till kinesiska med t.ex. Google Translate. Maskinöversättning blir alltmer tillförlitlig för varje år och även om satsbyggnaden och en del ord inte kommer ut helt rätt så kan läsaren ändå få en acceptabel uppfattning om innehållet. Våren 2010 testade vi tillsammans med kinesiska vänner hemsidan i Kina. Det visade sig att Sinims Land var läsbar på kinesiska.

Många av tidningarna har scannats och kan läsas i PDF-format, se länkar nedan.


Sinims Land 1896, januari/februari/mars

 

 

 

 

 

 

Sinims Land 1896
Sinims Land 1896 jan-marsSinims Land 1896 april-juni
Sinims Land 1896 juli-sept, Sinims Land 1896 okt-dec

Sinims Land 1897
Sinims Land 1897 JanSinims Land 1897 feb-april
Sinims Land 1897 maj-juni, Sinims Land 1897 Juli-sept
Sinims Land 1897 okt-nov, Sinims Land 1897 dec

Sinims Land 1898
Sinims Land 1898 jan-marsSinims Land 1898 april-juni
Sinims Land 1898 juli-sept,  Sinims Land 1898 okt-dec

Sinims Land 1899
Sinims Land 1899 jan-feb, Sinims Land 1989 mars
Sinims Land 1989 apr-maj, Sinims Land 1899 juni-juli
Sinims Land 1899 aug-sept, Sinims Land 1899 okt
Sinims Land 1899 nov, Sinims Land 1899 dec

Sinims Land 1900
Sinims Land 1900 jan-feb, Sinims Land 1900 mars-april
Sinims Land 1900 maj-juni, Sinims Land 1900 juli-aug 
Sinims Land 1900 sept, Sinims Land 1900 okt-nov
Sinims Land 1900 dec

Sinims Land 1901
Sinims Land 1901 jan-mars, Sinims Land 1901 april-juni
Sinims Land 1901 juli-sept Sinims Land 1901 okt-dec

Sinims Land 1902
Sinims Land 1902 jan-marsSinims Land 1902 april-juni
Sinims Land 1902 Juli-sept, Sinims Land 1902 okt-dec  

Sinims Land 1903
Sinims Land 1903 jan-feb, Sinims Land 1903 mars-april 
Sinims Land 1903 maj-juni, Sinims Land 1903 juli-aug
Sinims Land 1903 sept-okt, Sinims Land 1903 nov-dec

Sinims Land 1904
Sinims Land 1904 jan-mars, Sinims Land 1904 april-maj  
Sinims Land 1904 juni-juliSinims Land 1904 aug-okt
Sinims Land 1904 nov-dec

Sinims Land 1905
Sinims Land 1905 jan-marsSinims Land 1905 april-juni
Sinims Land 1905 juli-septSinims Land 1905 okt-dec

Sinims Land 1906
Sinims Land 1906 jan-feb, Sinims Land 1906 mars-april 
Sinims Land 1906 maj-juni, Sinims Land 1906 juli-aug
Sinims Land 1906 sept-okt, Sinims Land 1906 nov-dec  

Sinims Land 1907
Sinims Land 1907 jan-febSinims Land 1907 mars-april
Sinims Land 1907 maj-juni, Sinims Land 1907 juli-aug
Sinims Land 1907 sept-okt, Sinims Land 1907 nov-dec

Sinims Land 1908
Saknas för närvarande (ej scannade)

Sinims Land 1909
Sinims Land 1909 sep-okt, Sinims Land 1909 nov-dec  
Sinims Land 1909 jan-feb, Sinims Land 1909 mars-april 
Sinims Land 1909 maj-juni, Sinims Land 1909 juli-aug

Sinims Land 1910
Saknas för närvarande (ej scannade)

Sinims Land 1911
Sinims Land 1911 jan (1), Sinims Land 1911 jan (2)
Sinims Land 1911 febr (1), Sinims Land 1911 febr (2)
Sinims Land 1911 mars (1), Sinims Land 1911 mars (2)
Sinims Land 1911 april (1), Sinims Land 1911 april (2)
Sinims Land 1911 maj (1), Sinims Land 1911 maj-juni 
Sinims Land 1911 juni-juli, Sinims Land 1911 juli-aug 
Sinims Land 1911 aug-sept, Sinims Land 1911 sept (2) 
Sinims Land 1911 okt (1), Sinims Land 1911 okt (2)
Sinims Land 1911 nov (1), Sinims Land 1911 nov (2)
Sinims Land 1911 dec (1), Sinims Land 1911 dec (2)

Sinims Land 1912
Sinims Land 1912 jan-feb,  Sinims Land 1912 mars-april
Sinims Land 1912 maj-14 juni, Sinims Land 1912 15 juni-14 juli  
Sinims Land 1912 15 juli-14 sept, Sinims Land 1912 15 sept-14 nov
Sinims Land 1912 15 nov-dec

Sinims Land 1913
Sinims Land 1913 jan-feb, Sinims Land 1913 mars-april
Sinims Land 1913 maj-juniSinims Land 1913 juli-aug
Sinims Land 1913 sept-oktSinims Land 1913 nov-dec

Sinims Land 1914
Sinims Land 1914 jan-febSinims Land 1914 mars-april
Sinims Land 1914 maj-juniSinims Land 1914 juli-aug
Sinims Land 1914 sept-okt, Sinims Land 1914 nov-dec  

Sinims Land 1915
Sinims Land 1915 maj-juni, Sinims Land 1915 juli-aug  
Sinims Land 1915 jan-feb, Sinims Land 1915 mars-april
Sinims Land 1915 sept-okt, Sinims Land 1915 nov-dec  

Sinims Land 1916
Sinims Land 1916 jan (1), Sinims Land 1916 jan (2)
Sinims Land 1916 febr (1), Sinims Land 1916 febr (2)
Sinims Land 1916 mars (1), Sinims Land 1916 mars (2)
Sinims Land 1916 april (1), Sinims Land 1916 april (2)
Sinims Land 1916 maj (1), Sinims Land 1916 maj (2)
Sinims Land 1916 juni (1), Sinims Land 1916 juni (2)
Sinims Land 1916 juli (1), Sinims Land 1916 juli (2)

Sinims Land 1916 aug (1), Sinims Land 1916 aug (2)
Sinims Land 1916 sept (1)Sinims Land 1916 sept (2)
Sinims Land 1916 okt (1), Sinims Land 1916 okt (2)
Sinims Land 1916 nov (1), Sinims Land 1916 nov (2)
Sinims Land 1916 dec (1), Sinims Land 1916 dec (2) 

Sinims Land 1917
Sinims Land 1917 jan-mars, Sinims Land 1917 mars-maj
Sinims Land 1917 juni-juliSinims Land 1917 aug-sept
Sinims Land 1917 sept-oktSinims Land 1917 nov-dec

Sinims Land 1918
Sinims Land 1918 jan-mars, Sinims Land 1918 april-14 aug 
Sinims Land 1918 15 aug-okt, Sinims Land 1918 nov-dec  

Sinims Land 1919
Sinims Land 1919 jan-febr, Sinims Land 1919 mars-maj  
Sinims Land 1919 maj-juliSinims Land 1919 aug-okt
Sinims Land 1919 nov-dec

Sinims Land 1920
Sinims Land 1920 janSinims Land 1920 febr
Sinims Land 1920 marsSinims Land 1920 april (1)
Sinims Land 1920 april-majSinims Land 1920 maj (2)
Sinims Land 1920 juni, Sinims Land 1920 juli
Sinims Land 1920 aug
Sinims Land 1920 sept (1), Sinims Land 1920 sept (2)
Sinims Land 1920 okt (1), Sinims Land 1920 okt (2)
Sinims Land 1920 nov (1), Sinims Land 1920 nov (2)
Sinims Land 1920 dec (1), Sinims Land 1920 dec (2)

Sinims Land 1921
Sinims Land 1921 jan-mars, Sinims Land 1921 april-maj
Sinims Land 1921 juni-aug, Sinims Land 1921 sept-dec

Sinims Land 1922
Sinims Land 1922 maj-juli, Sinims Land 1922 aug-okt
Sinims Land 1922 jan-febrSinims Land 1922 mars-maj
Sinims Land 1922 nov-dec

Sinims Land 1923
Sinims Land 1923 jan, Sinims Land 1923 febr 
Sinims Land 1923 marsSinims Land 1923 april
Sinims Land 1923 maj-juniSinims Land 1923 juli-aug
Sinims Land 1923 sept-okt, Sinims Land 1923 okt-nov  
Sinims Land 1923 dec

Sinims Land 1924
Sinims Land 1924 jan-april, Sinims Land 1924 april-juli 
Sinims Land 1924 aug-okt, Sinims Land 1924 okt-dec  

Sinims Land 1925
Sinims Land 1925 jan-maj, Sinims Land 1925 maj-dec

Sinims Land 1926
Sinims land 1926 jan-mars, Sinims Land 1926 mars-aug
Sinims Land 1926 sept-dec

Sinims Land 1927
Sinims Land 1927 jan-april, Sinims Land 1927 april-aug
Sinims Land 1927 sept-dec

Sinims Land 1928
Sinims Land 1928 jan-april, Sinims Land 1928 maj-juli
Sinims Land 1928 aug-dec

Sinims Land 1929 
Sinims Land 1929 jan-april, Sinims Land 1929 maj-aug
Sinims Land 1929 sept-dec

Sinims Land 1930
Sinims Land 1930 jan (1), Sinims Land 1930 jan (2)
Sinims Land 1930 febr (1), Sinims Land 1930 febr (2) 
Sinims Land 1930 mars (1), Sinims Land 1930 mars-april
Sinims Land 1930 april-maj Sinims Land 1930 juni-aug

 Sinims Land 1930 sept-nov, Sinims Land 1930 nov-dec

Sinims Land 1931
Sinims Land 1931 jan-mars, Sinims Land 1931 april-juni  
Sinims Land 1931 juli-septSinims Land 1931 okt-nov 
Sinims Land 1931 nov-dec

Sinims Land 1932
Sinims Land 1932 jan-marsSinims Land 1932 april-juni
Sinims Land 1932 juli-okt, Sinims Land 1932 nov-dec

Sinims Land 1933
Sinims Land 1933 jan-marsSinims Land 1933 april-juni
Sinims Land 1933 juli-okt, Sinims Land 1933 okt-dec

Sinims Land 1934
Sinims Land 1934 jan-mars, Sinims Land 1934 mars-maj
Sinims Land 1934 juni-okt, Sinims Land 1934 okt-dec

Sinims Land 1935
Sinims Land 1935 jan-marsSinims Land 1935 apr-maj
Sinims Land 1935 juni-sept, Sinims Land 1935 okt-dec  

Sinims Land 1936
Sinims Land 1936 jan-febr, Sinims Land 1936 mars-maj 
Sinims Land 1936 juni-oktSinims Land 1936 okt-dec 

Sinims Land 1937
Sinims Land 1937 jan-marsSinims Land 1937 april-maj 
Sinims Land 1937 juni-sept, Sinims Land 1937 okt-dec 

Sinims Land 1938
Sinims Land 1938 jan-marsSinims Land 1938 april-maj
Sinims Land 1938 juni-okt, Sinims Land 1938 okt-dec 

Sinims Land 1939
Sinims Land 1939 jan-marsSinims Land 1939 april-maj
Sinims Land 1939 juni-okt, Sinims Land 1939 okt-dec 

Sinims Land 1940
Sinims Land 1940 jan-febrSinims Land 1940 mars-april
Sinims Land 1940 maj-okt Sinims Land 1940 okt-dec

Sinims Land 1941
Sinims Land 1941 jan-mars, Sinims Land 1941 mars-juni 
Sinims Land 1941 juli-okt, Sinims Land 1941 okt-dec  

Sinims Land 1942
Sinims Land 1942 jan-mars, Sinims Land 1942 april-juni  
Sinims Land 1942 juli-oktSinims Land 1942 okt-dec

Sinims Land 1943 
Sinims Land 1943 jan-marsSinims Land 1943 april-maj
Sinims Land 1943 juni-okt, Sinims Land 1943 okt-dec 

Sinims Land 1950 
Sinims Land 1950 jan-aprilSinims Land 1950 maj-okt
Sinims Land 1950 okt-dec 

Sinims Land 1977
Sinims Land 1977 jan, Siniml Land 1977 febr
Sinims Land 1977 mars, Sinims Land 1977 april
Sinims Land 1977 maj-juni, Sinims Land 1977 juli-aug
Sinims Land 1977 sept, Sinims Land 1977 okt 
Sinims Land 1977 nov,  Sinims Land 1977 dec