Ljusglimtar från Mongoliet

Svenska Mongolmissiones tidskrift Ljusglimtar från Mongoliet startades 1919 och det sista numret gavs ut 1981. Året därpå gick Svenska Mongol- och Japanmissionen samman med Svenska Missionen i Kina och Japan och bildade Evangeliska Östasienmissionen.

Här nedan finns ett antal inscannade tidskrifter, särskilt från 40- och 50-talet. EÖM är mycket tacksamma för dessa scannade filer som vi fått från David Jonsson, som har gjort inscanningen av materialet, som finns arkiverat på Kungliga Biblioteket i Stockholm. 

Några av sidorna i en del av tidskrifterna kan vara suddiga och svåra att läsa, men det allra mesta är bra kvalitet. Är du intresserad av mer historiskt material om Svenska Mongolmissionen, kontakta oss på info@eom.nu.

Ljusglimtar från Mongoliet 1919
Ljusglimtar från Mongoliet 1930, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1930, nr. 2

Ljusglimtar från Mongoliet 1937, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1937, nr. 2
Ljusglimtar från Mongoliet 1937, nr. 3
Ljusglimtar från Mongoliet 1937, nr. 4

Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 2
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 3
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 4
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 5
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 6
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 7
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 8
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 9
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 10
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 11
Ljusglimtar från Mongoliet 1945, nr. 12

Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 2
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 3
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 4
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 5
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 6
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 7
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 8
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 9
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 10
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 11
Ljusglimtar från Mongoliet 1946, nr. 12

Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 2
Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 3
Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 4
Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 5
Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 6
Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 7
Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 8
Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 9
Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 10
Ljusglimtar från Mongoliet 1947, nr. 11 och 12

Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 2
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 3
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 4
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 5
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 6
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 7
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 8
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 9
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 10
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 11
Ljusglimtar från Mongoliet 1948, nr. 12

Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 2
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 3
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 4
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 5
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 6
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 7
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 8
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 9
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 10
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 11
Ljusglimtar från Mongoliet 1949, nr. 12

Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 2
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 3
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 4
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 5
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 6
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 7
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 8
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 9
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 10
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 11
Ljusglimtar från Mongoliet 1950, nr. 12

Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 2
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 3 – saknas
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 4
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 5
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 6
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 7
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 8
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 9
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 10
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 11
Ljusglimtar från Mongoliet 1951, nr. 12

Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 2
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 3
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 4
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 5
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 6
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 7 saknas
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 8 saknas
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 9
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 10
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 11
Ljusglimtar från Mongoliet 1952, nr. 12

Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 2
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 3
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 4
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 5
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 6
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 7
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 8
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 9
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 10
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 11
Ljusglimtar från Mongoliet 1953, nr. 12