Ljusglimtar från Mongoliet

Svenska Mongolmissiones tidskrift Ljusglimtar från Mongoliet startades 1919 och det sista numret gavs ut 1981. Året därpå gick Svenska Mongol- och Japanmissionen samman med Svenska Missionen i Kina och Japan och bildade Evangeliska Östasienmissionen. Det finns tyvärr begränsat inscannat material från SMM:s tidskrift än så länge. Är du intresserad av mer historiskt material om Svenska Mongolmissionen, kontakta oss på info@eom.nu.

Ljusglimtar från Mongoliet 1919
Ljusglimtar från Mongoliet 1930, del 1
Ljusglimtar från Mongoliet 1930, del 2