Missionärsbiografier

Om några av Svenska Missionen i Kinas missionärer finns längre eller kortare biografier nedtecknade. Här finns länkar till några av dem.

Erik Folke
En livsbild tecknad av Mimmi Folke
 
Erik Malm
En kort biografi

Henrik och Hilma Tjäder
En biografi från EÖM-nytt december 2010

Gula perspektiv – barndom och lärarår i Mittens rike
av: Robert Morris Bergling, ROB. MORRIS BERGLING
Missionärsson, missionär, rektor, präst. 

Maria Petterson – En säregen missionsgärning

För följande missionärer finns biografiska uppgifter i Sändebud till Sinims Land 1887-1937, sidorna 146-158.

Naemi Linder, Anna Folke, Jakob Bölling, Thora Wester, Svea Wibell, Emy Ohrlander, Hattie Bergquist, Gertrud Wester, Agnes Forsberg, Fredrika Hallin, Maria Björklund, Ester Berg
Robert Bergling, Karin Andersson, Verner Wester, Ebba Burén, Oscar Carlén, Margit Eriksson
Axel Hahne, Anna Eriksson, Gudrun Boqvist