Ungdomscentret i Erdenet

Ungdomscentret i Erdenet

Våren 2019 öppnade den kristna församlingen i Erdenet, delvis med ekonomisk hjälp från EÖM, ett ungdomscenter kallat Cornerstone. Ungdomscentret har bland annat bedrivit familjerådgivning och rådgivning för kvinnor. Det har pågått kurser och utbildningar i engelska och i angelägna ämnen såsom suicidprevention och drogmissbruk och hur det förstör familjerelationer. Just tvådagarsseminariet om missbruk lockade 80 deltagare, vilket visar att det finns ett stort behov av kunskap om detta.

Dessutom har ungdomscentret haft barnaktiviteter där nästan 300 barn och 200 föräldrar har deltagit. Cornerstone har också en Facebook-sida med över 2 000 följare.

Ungdomscentret öppnade också ett café, Cornerstone Coffee House, och bedriver nu en utbildning för baristor. Hittills har 22 ungdomar fått chansen att utbilda sig till barista, en bra möjlighet för dem att kunna försörja sig.

I slutet av januari 2020, med hotet från corona-viruset, beslutade myndigheterna i Mongoliet att införa ett förbud mot samlingar och i februari beslöts att förbudet skulle förlängas. Detta slog hårt mot kyrkans ekonomi och framför allt det nyöppnade ungdomscentret. Till en början bar församlingen kostnaderna för hyra och löpande utgifter för lokaler och löner själva, men då inga aktiviteter har kunnat hållas, inklusive gudstjänster, och huvuddelen av kyrkans insatser finansieras genom kontanta gåvor, vädjade församlingen om hjälp i mitten av februari 2020. De skulle inte klara kostnaderna för ungdomscentret utan några inkomster i en månad till. EÖM:s arbetsutskott tog ett snabbt beslut den 21 februari, om att ge ett stöd på 10 000 kr till ungdomscentret, och pengarna skickades ut direkt. Dessutom kom det in ytterligare 11 000 kr genom gåvor från er! Med hjälp av dessa medel har ungdomscentret och caféet klarat sig genom en svår tid. Ett stort tack till alla som var med och hjälpte till!

Idag (september, 2020) är Cornerstone Coffee House åter i användning. Där sitter unga elever och studenter och gör läxor, har olika sorters prov och tentor digitalt, umgås med varandra, läser böcker, och deltar i undervisning i konversationsengelska. 

Genom programmet ”Open Mic” kommer många ungdomar som tycker om att spela och sjunga och prövar sina färdigheter på kaféets scen.

Detta äger rum varannan vecka och har blivit mycket populärt. Första gången kom över 80 ungdomar och det fortsätter att komma många ungdomar. Församlingens ungdomar sköter teknik och scenutsmyckning volontärt.