Tältmöten på stäppen

I över 10 år har Jesu Församling (Yesusiin Chuulgan) i Erdenet årligen bedrivit storskalig evangelisation i olika evangeliskt eftersatta provinser i Mongoliet. Trots att Mongoliet upplevt en mycket stark församlingstillväxt sedan tidigt 1990-tal, finns det en del avlägsna platser som verkar betydligt svårare att nå än andra. De få församlingar som etablerats här kämpar för sin överlevnad och får utstå mycket förföljelse. Jesu Församling har fått dessa platser på sitt hjärta. De frågar Gud om vilken provins de ska satsa på det kommande året, sedan ber de för denna plats regelbundet i ett år. Under tiden kontaktar de ledarna i de få församlingar som finns där, uppmuntrar dem, tränar ledare och ser till att de lokala troende mobiliseras till förberedelser.

Jesu Församling har fått ett 1 000-mannatält från Norge som transporteras till dessa oländiga områden. Ryktet sprider sig och folk kommer till fots, till häst, med bilar och bussar för att se och höra det som händer. I tältet hålls konserter med kända mongoliska artister som kommit till tro på Jesus. Dessa vittnar om sin tro under sina konserter. Mongoliska förkunnare predikar evangelium. Man gör allt detta i samarbete med andra församlingar i nätverket Ökenkällan samt tillsammans med den Mongoliska Evangeliska Alliansen. På detta sätt har många församlingar vuxit genom dem som kommit till tro. Samhällen har fått en helt annan förståelse för vad tron på Jesus handlar om och man upplever en stor respekt och öppenhet inför den kristna tron.

De senaste åren har EÖM varit med och möjliggjort dessa satsningar i den östliga provinsen Sukhbaatar och förra året mitt ute i Gobiöknen. 2019 planerar man för evangelisation på detta sätt i provinsen Ovorkhangai.