Mongoliska missionärer

Trots att kyrkan i Mongoliet är mycket ung har hon ett stort hjärta för mission. Det finns en stor vision i kristenheten i Mongoliet att nå ut till alla de folk som deras förfäder, anförda av Djingis Khan, angrep och plundrade. Nu vill de, anförda av “Yesus Khan”, dela evangeliet med dem, göra lärjungar och starta församlingar. Under ett par decennier har de sänt mongoliska missionärer till flera platser i Asien. Drivna av en vision och en brinnande entusiasm tar de sig till platser få skulle våga (eller ens kunna) ta sig till. De säger själva att de har mycket att lära för att arbetet ska bli mer långsiktigt och hållbart.

Församlingen i Erdenet har tillsammans med Mongoliets Missionscenter (MMC) sänt ut flera missionärsfamiljer. Syftet är att efter språkstudier dela evangeliet och plantera församlingar. Här har EÖM bidragit med stöd till den första familjen. Det är en stor förmån, och historiskt signifikant, att vi tillsammans med våra syskon i Mongoliet (Svenska Mongolmissionens fält) får verka för evangeliets spridning. 

EÖM har dessutom i flera år förmedlat stöd till Bayaraa och Okhio. Bayaraa, en av de första kristna i Mongoliet, var med och startade församlingsrörelsen i Erdenet på 1990-talet tillsammans med Maria och Magnus, och hon fanns med i den växande och missionsinriktade församlingens ledarskap under många år. Nu har hon flyttat till Ulaanbaatar där hon tillsammans med sin man leder församlingen Himmelriket (Tengeriin Khaanchlal). Det regelbundna stöd de fått från bl.a. EÖM:s kontakter i Japan har hjälpt dem att bedriva missionsarbetet. När familjen var involverade i en bilolycka 2018 var EÖM också med och hjälpte dem ur ett mycket svårt läge.