Yuncheng

Svenska Missionen i Kina påbörjade arbete i Yuncheng redan 1888. Den man som släppte in svensken Erik Folke innanför stadsmurarna straffades med 200 slag. Staden blev centrum för SMK:s arbete. Missionens första missionsstation invigdes av Erik Folke i november 1888, till stor glädje för en ung man vid namn Chang som tidigare blivit döpt i Pingyang. 1889 hölls det första dopet i Yuncheng. De tidigaste medarbetarna förutom Anna och Erik Folke var Carl Henrik Tjäder, Blom och Sandberg som kom dit 1893. Innan sekelskiftet anslöt även Axel och Anna Hahne, Emma Andersson och Maria Pettersson.

Efter 10 år i Yuncheng predikade medarbetaren Chang Yuantai varje söndag i missionsstationens kapell. Övriga tidiga medarbetare var Chang Zhihan, Li Hongchang och bibelkvinnan Ma. Pojkskolan under ledning av läraren Ma hade år 1898 nio elever. Opieasylerna för män och kvinnor som leddes av Hugo Linder och Anna Hahne besöktes samma år av 23 patienter. Två bokförsäljare sålde under året böcker för 60 kr. Här fanns nu också klinikverksamhet som sköttes av Hugo Linder. Två stormöten hölls detta år och två män och en kvinna döptes. Vid årets slut efter tio år av verksamhet bestod församlingen av 41 personer varav 21 män och 20 kvinnor. “Forskanes” dvs sökare bedömdes till 60-70 personer. I församlingskassan samlades in 13,29 taels.

Efter hand byggdes en stor missionsstation som inrymde bostäder för missionärer och medarbetare, pojk- och flickskola, opieasyl, medicinsk klinik, bibelskola och bibelseminarium. Flera av SMK:s missionäer arbetade under längre eller kortare tid på missionsstationen.

Kinesiska medarbetare: Chang Yuantai, Chang Zhihan, Li Hongchang, läraren Ma och bibelkvinnan Ma. Senare också äldste Tsao och lärarna Li och Tong (Tung).

Yuncheng – Missionären med medarbetare predikade ofta från det så kallade “gatukapellet” som vette utåt gatan.

Missionens förste evangelist Chang Zhihan.

Missionärerna samlades ofta på huvudstationen för överläggningar och uppbyggelse.

Yunchengs missionstation från gatan. Ett brudfölje drar förbi.

Kapellet i Yuncheng.

 

Morris Bergling tillsammans med lärarna Li och Tong (Tung), 1934.

Elever och lärare i evangelistskolan, våren 1936.

Skolgrupp i Yuncheng, 17 maj 1941.

Bibelskolan, vårterminen 1946.