Aktuellt

EÖM:s nyhetsbrev

Nu finns oktober-numret av EÖM:s nyhetsbrev ute! 

Detta nummer handlar bland annat om tältmöten och församlingsnätverk i Mongoliet, om minnen från den gamla missionärepoken i Kina och om både pionjärarbete, bröllop och tyfoner på missionsfältet i Japan. 


Samling i Betlehemskyrkan
Stockholm, 3 oktober 2019

Temat för samlingen var “Igår, idag och alla dagar”, inspirerat av Hebr. 13:8 och också inledning till en lovsång, som under åren sjungits vid otaliga samlingar i vår mission. Efter en inledande andakt delade Tord Ershammar. några tankar kring detta tema. Mycket har förändrats i vår värld, vår mission, våra liv. Men som bibelordet fortsätter: ”Jesus densamme är”. Missionsuppdraget är också detsamma även om sättet att utföra det kan förändras. Vid dagens samling fick vi flera exempel på detta. Mick Lidbäck visade bilder som nyligen kopierats från gamla glasdiabilder om missionens arbete i Kina från början av förra seklet. Kyrkan i Kina kan nu använda dessa bilder när de berättar om sin kyrkohistoria. Vi fick också aktuella exempel på hur man i ett hårdnande klimat försöker sprida evangeliet. Mick berättade också om hur relationen mellan den lutherska kyrkan i Tanzania och Stockholm stift utvecklats med ett formellt vänskapsavtal om en fortsättning och fördjupning av samarbetet kyrkorna emellan. Lena Åkerlund gav konkreta exempel från personlig erfarenhet på hur vi kan engagera oss för mission på hemmaplan och uttrycka vår samhörighet med vår medmänniska i olika delar av världen.


EÖM:s nyhetsbrev

Nu finns augusti-numret av EÖM:s nyhetsbrev ute! 

Detta nummer innehåller bland annat flera bokrecensioner av aktuella böcker som handlar om missionstiden i Kina, och innehåller levande skildringar av missionärer och deras spännande tid i Kina. Den finns också information om hur du kan beställa dessa böcker. Numret beskriver även ett nytida möte mellan religioner och kulturer i Sverige och ett möte med en snart 100 år gammal kvinna i Kina som fortfarande minns den tid som beskrivs i ovan nämnda böcker och som med tacksamhet tänker tillbaka på de svenska missionärernas arbete.

 


EÖM:s nyhetsbrev

Nu finns juni-numret av EÖM:s nyhetsbrev ute!

Det innehåller bland annat en rapport från Evangeliska Östasienmissionens årshögtid i maj 2019, organisationens verksamhetsberättelse för 2018 och en reseberättelser från Mongoliet.  

 

 

 

 


Fler bilder från EÖM:s årshögtid 18-19 maj, 2019
(klicka på bilderna för större bilder och bildtexter)


18-19 maj, 2019 hölls EÖM:s årshögtid i Enebykyrkan i Danderyd. 
En redogörelse för årsmötet och föredragen under årshögtiden kommer i nästa nyhetsbrev. 


Evangeliska Östasienmissionens årshögtid
18-19 maj, 2019 i Enebykyrkan, Danderyd

 

Program lördagen den 18 maj
15.00 Offentligt årsmöte,
16.00 Missionsföredrag: Annelie Sköld och Kerstin Dellming. 
17:00 Föredrag om organisationen Areopagos (tidigare Den Kristne Buddhistmisjon): Raag Rolfsen. 
18.00 Servering,
19.00 Missionsmöte med Kerstin Dellming, Japan och Nara Bäckström, Mongoliet.

Program söndagen den 19 maj
11.00 Gudstjänst. Arne Wikström, Jenny Karlsson, Heda Gospel House, Kerstin Dellming.


Ny hemsida!

Från och med maj 2019 har EÖM en ny uppdaterad hemsida. Vi hoppas att ni finner den översiktlig och lättnavigerad. Om ni saknar något material från den gamla hemsidan eller har några andra kommentarer, hör gärna av er till oss på info@eom.nu.             


Slutrapportering av projekt

I februari 2019 slutrapporterade EÖM:s projekt för barn med kognitiva funktionsnedsättningar och för kapacitetsutveckling för lokala kyrkor genom att genomdriva detta projekt i Henan, Kina. I mars 2019 godkändes slutrapporten av SMR. Några kommentarerna från SMR:s bedömnings-PM:

Insatsens mål var att stärka de lokala samarbetsorganisationernas kapacitet att arbeta med sociala insatser i samhället och att skapa medvetenhet om barn med funktionsnedsättningar. SMR bedömer att måluppfyllelsen är god, att insatsen har genomförts enligt planeringen och att rapporteringen är gjord i relation till insatsmålen.

SMR bedömer att insatsen har präglats av samarbete mellan de olika aktörerna. De lokala samarbetsorganisationerna har format projektteam och de har även samverkat med andra enskilda organisationer på plats. Enligt ansökan skulle den huvudsakliga målgruppen för insatsen, de tre lokala organisationerna och kyrkorna i Henanprovinsen, ansvara för att forma aktiviteterna så att de passade den lokala kontexten. SMR bedömer att det har fungerat så och att målgruppen har haft möjlighet att både påverka och ibland förändra aktiviteter. Målgruppen har också varit delaktig i uppföljningen och rapporteringen av insatsen, framför allt genom den uppföljande workshopen några månader efter att aktiviteterna avslutades. Den sekundära målgruppen, barnen med funktionsnedsättningar, har kunnat påverka insatsens aktiviteter på så sätt att de har anpassats utifrån vad som varit möjligt och intressant för dem.


EÖM är tacksamma över att vi har fått vara delaktiga i detta projekt som betytt mycket för både barn, föräldrar, volontärer, projektledare och de lokala kyrkorna. Läs mer om projektet och se bilder här.


“Tisdagsträffen” i Folkungakyrkan
Tisdagen den 19 mars, 2019

Vid “tisdagsträffen” berättade Elisabeth Hellström om EÖM och om sitt möte med den unga missionerande församlingen och Mongolia Mission Center i Erdenet, men också om väckelse bland mongoler i Sverige. Under andakten bad vi för Kina, Japan och Mongoliet och en kollekt samlades in till EÖM. Läs gärna mer om Elisabeths och Magnus A’s resa till Mongoliet i EÖM:s nyhetsbrev från december 2018. 


Välkommen till “Tisdagsträffen” i Folkungakyrkan!
“Möte med den unga missionerande församlingen i Mongoliet”

Plats: Folkungakyrkan, Folkungagatan 90, Stockholm (ingång via Östra gården)
Tid: Tisdagen den 19 mars, 2019, kl. 13:00-15:00

Samlingen börjar med fika kl. 13:00 och därefter föredrag av Elisabeth Hellström, missionssekreterare i Evangeliska Östasienmissionen som berättar om mötet med den unga missionerande församlingen i Mongoliet. Tisdagsträffen arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda. 


EÖM:s samling i Betlehemskyrkan, Stockholm
Plats: Luntmakargatan 82 
Tid: Torsdagen den 7 mars, 2019, kl. 13:30

EÖM:s Stockholms-samling fick denna gång besök av professor Toba Baikal som berättade om sin forskning om Svenska Mongolmissionen. Många av åhörarna var barn eller barnbarn till tidigare Mongolietmissionärer. Nara Bäckström som leder den Mongoliska gruppen i New Life-församlingen var också där tillsammans med flera medlemmar i gruppen.